MisjaStowarzyszenie działa w obszarze społeczno – gospodarczym wspomagając wspólnoty i społeczności lokalne, umożliwia pomoc osobom bezrobotnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, działa na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości społeczno – ekonomicznej oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.