Zarząd Stowarzyszenia


W dniu 05.09.2008r. ukonstytuowal sie nowy zarząd Stowarzyszenia im. Stanislawa Staszica w którego sklad weszli:

Kazimierz Zep - Prezes Zarządu
Ewa Podleśna - V-ce Prezes Zarządu
Paweł Gębski - Sekretarz
Karolina Gałczyńska-Szymczyk - Skarbnik
Grzegorz Szabat - Czlonek Zarządu